BigBossie-Business

Scrum Master


Ervaring: > 1 jaar


Werkgever: Betty Blocks

#Doelstelling van de functie
De scrum master coacht het zelfsturende scrumteam bij de uitvoer van het project en zorgt 
ervoor dat de teamleden hun werk goed en volgens de scrummethoden kunnen uitvoeren. 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

- Fungeren als aanspreekpunt voor iedereen in het team, de product owner, opdrachtgever(s) en overige stakeholders 
voor alle vragen rondom agile werken en de scrummethodiek
- Opleiden en coachen van het team en de product owner in agile en scrum
- Promoten, uitrollen en introduceren van agile principes in het team, zoals minimum lovable product (MLP), 
 minimum viable product (MVP), continuous delivery en test driven development
- Organiseren, faciliteren, leiden en/of begeleiden van alle scrummeetings, 
waaronder de release en sprintplanning, sprintreviews, retrospectives, demo’s en stand-ups
- Onderhouden en bijhouden van alle scrumtools (roadmap, backlog, scrumbord, voortgangsgrafieken, enz.)
- Ondersteunen van het team en de product owner bij het opstellen en controleren van
 de “definition of done”, “definition of ready”, het opstellen en ontwikkelen van user stories en andere te nemen beslissingen
- Creëren en stimuleren van een goede open communicatie in het team en met 
de overkoepelende organisatie om knelpunten of afhankelijkheden weg te werken
- Organiseren en faciliteren van teammeetings voor onder meer het bespreken van 
de prioritering van de backlog, user stories, issues, bugs, etc.
- Vastellen van time-boxen voor de beschikbare tijd (timemanagement)
Vastleggen en controleren van de gemaakte afspraken
- Verbeteren van het teamproces door onder meer het verzamelen van feedback, bijvoorbeeld tijdens de retrospectives
Identificeren en escaleren van niet afgesproken werk
- De ontwikkelingssnelheid (velocity) bewaken en stimuleren om achterstanden weg te werken
- Ontwikkelen van metingen om de teameffectiviteit te verbeteren, inclusief dashboardrapportage
Introduceren van nieuwe ideeën en processen die de prestaties en productiviteit verbeteren
  Bigbossie-business 2021