BigBossie-Business

A relatioship requires a lot of work and commitment.

BigBossie-

Business


A relationship requires a lot of work and commitment.


Projecten

 • Ontwikkeling & Implementatie Verzekerings Portaal Tussenpersonen (Intermediars)
  De opdracht bestaat uit het vervangen van huidige portaal door "Een state of the art, toekomstbestendig, relatie georiënteerd en commercieel sturend portaal, dat de klanten van Nh1816 helpt beter te adviseren en waarmee Nh1816 snel kan reageren op marktveranderingen."
  Nh1816 is een intermediaire schadeverzekeraar die een compleet pakket simple risks Particuliere verzekeringen in de markt aanbiedt door intensief samen te werken met het intermediair. Kenmerkend voor deze samenwerking is de centrale rol van het intermediair bij zowel het acceptatie- als het schadeproces.

  Het portaal is een belangrijke schakel in de communicatie tussen het intermediair en Nh1816.
  Het huidige portaal, inmiddels 15 jaar oud, is procesmatig ingericht en zou een stuk gebruiksvriendelijker kunnen. Daarnaast is het portaal niet goed ingericht voor upsell en cross-sell mogelijkheden.

  Het project bestaat uit het vervangen van huidige portaal door "Een state of the art, toekomstbestendig, relatie georiënteerd en commercieel sturend portaal, dat de klanten van Nh1816 helpt beter te adviseren en waarmee Nh1816 snel kan reageren op marktveranderingen."

  Mijn primaire rol in dit Project is o.a. het managen van externe stakeholders, met uitzondering van de business die afgedekt wordt door de Product Owner. Daarbij anticipeer ik op, en plan de beschikbaarheid van deze stakeholders en bewaak daarbij de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en de bijbehorende deliverables. Ik zorg er samen met een project/scrum team voor, dat dit grootschalige en kostbare project, correct en efficiënt worden uitgevoerd, zodat deze op tijd en binnen het vastgestelde budget/scope opgeleverd wordt aan de organisatie.
  Verder facilitair ik het project/scrum team en de Dev-lead bij het wegnemen van belemmeringen die vertragingen zouden kunnen veroorzaken in de voortgang.

  De overige verantwoordelijkheden zijn:

  - Ondersteunen en adviseren van de klant met betrekking tot de mogelijkheden, scope en planning van de sprints
  - Maken van een planning en projectbegroting
  - Stellen van prioriteiten
  - Organiseren van werksessies en projectvergaderingen met het projectteam
  - Voeren van overleg met andere afdelingen die bij het project betrokken zijn
  - Afstemmen van de benodigde capaciteit
  - Leidinggeven aan en motiveren van het project/scrum team
  - Optimaliseren van werkmethodieken
  - Oplossen van eventuele organisatorische problemen
  - Bewaken van het budget en bijsturen waar nodig
  - Bewaken van timing en het behalen van deadlines
  - Monitoren van eventuele risico’s en issues
  - Rapporteren van de projectvoortgang aan het projectteam, de stuurcommissie
  - Onderhouden van contact met de interne/externe stakeholders
  - Opleveren van het project


  Used Skills: Project management, people management, stakeholder management, leveranciers management, business kennis, BettyBlocks, Excel, LEAN startup, Scrum, Prince2
 • Implementatie Predictive Parking
  Ontsluiting van predictive parking data (uit DWH) waarbij door middel van scan data-analyse overzichten gemaakt gaan worden van de parkeerdrukte in de diverse gebieden.
  Ontsluiting van predictive parking data (uit Datawarehouse) waarbij door middel van scan data-analyse overzichten gemaakt worden van de parkeerdrukte in de diverse gebieden.

  Mijn rol in dit project was zorgdragen voor het uitvoeren van het project binnen tijd, scope en budget. Inplannen van project resources, overlegstructuur, communiceren binnen organisatie. Eerste aanspreekpunt voor Gemeente betreffende dit project en nieuwe ontwikkelingen op gebied van parkeren en ICT.

  Used Skills: leveranciers management, business kennis, Datawarehouse, Excel, LEAN startup, Scrum, RBAC, Prince2
 • Implementatie "Geconstateerde parkeertijd"                                                                                                            
  Implementatie van de werkelijk geconstateerde parkeertijd die bij de kosten (naheffing) worden berekend.
  Implementatie van de werkelijk geconstateerde parkeertijd die bij de kosten (naheffing) worden berekend.

  Mijn rol in dit project was zorgdragen voor het uitvoeren van het project binnen tijd, scope en budget. Inplannen van project resources, overlegstructuur, communiceren binnen organisatie. Eerste aanspreekpunt voor Gemeente betreffende dit project en nieuwe ontwikkelingen op gebied van parkeren en ICT.

  Used Skills: leveranciers management, business kennis, BI4Dynamics, Datawarehouse, BI reporting tool, Excel, LEAN startup, Scrum, RBAC, Prince2
 • Overige projecten "in het kort"                                                                                                                              
  Overige projecten
  Project:
  ## Implementatie van BI proces wat gestolen voertuigen opspoort en doorgeeft aan overheid.
  De verkregen (scan)data levert ook informatie op betreffende o.a. gestolen voertuigen. Deze wordt automatisch doorgestuurd naar het LIV (Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit)

  Project:
  ## Automatisch blurren van omgevingsbeelden om deze vervolgens beschikbaar te kunnen stellen aan buitenlandse autoriteit om naheffing te kunnen innen.

  Project:
  ## Implementatie van ISO27001, AVG.

  Used Skills: Stakeholder management, ITIL, Change Management, Service Management, business knowledge, Proces optimalisatie, BI, Big Data, SQL, Scrum, Lean, Prince2
 • Implementatie "Datawarehouse & BI-rapportages"                                                                                                          
  Implementatie van proces om financiele informatie uit Datawarehouse middels BI-rapportages inzichtelijk te krijgen.

  Voor iedere organisatie is betrouwbare financiële managementinformatie van groot belang. Het pakket BI4Dynamics is een uitstekende oplossing om die informatie zichtbaar te maken. Een Data Warehouse dat gebruik maakt van standaardcomponenten zoals Dynamics AX, een Microsoft SQL Database en Excel als rapportagetool. Voor het maken van rapportages worden zogeheten standaard OLAP-kubussen meegeleverd, die waarschijnlijk voor 80% in de informatiebehoefte kunnen voorzien.

  Mijn rol in project was om het Data Warehouse te implementeren de BI-rapportages & analyses op te stellen en te implementeren.

  De volgende zaken vielen onder mijn verantwoordelijkheid:
  - de functionele requirements vanuit de business; het ontwikkelen en bouwen van een set van rapportages & analyses voor de afdeling Finance & Control;
  - het definiëren van de juiste dimensies, datamodel en OLAP-kubussen;
  - het controleren van de juiste meetwaarden/financiële;
  - het sturen van de externe leverancier(s) op de afgesproken planning voor het bouwen van de rapportages & analyses;
  - het inregelen van de juiste toegang authorisaties (RBAC).

  Used Skills: leveranciers management, business kennis, BI4Dynamics, Datawarehouse, BI reporting tool, Excel, LEAN startup, Scrum, RBAC, Prince2
 • Verhuizing intern data-center naar extern data-center                                                                                                         
  Het interne data center te verhuizen naar een extern data center

  Om de dienstverlening op een hoger niveau te tillen en als onderdeel daarvan, de betrouwbaarheid en performance van de IT-diensten te verhogen, is besloten om het interne data center te verhuizen naar een extern data center.
  Hiervoor zijn, in samenwerking met de externe ICT-leverancier, in een aantal weken een aantal acties uitgevoerd. Deze acties zijn succesvol uitgevoerd en hebben geresulteerd in een zogeheten redundante netwerkomgeving tussen de 2 data centers en de NEN.
  De indeling van het netwerk en de beschikbare capaciteit is beter ingericht waardoor de performance verbeterd is.

  Mijn rol en verantwoordelijkheden hierin waren: planning bewaken, contact met ICT-leverancier onderhouden, impact en knelpunten bepalen in overleg met ICT-leverancier en functioneel beheerders (business), communiceren van de geplande acties naar de interne organisatie, monitoren en acties uitzetten en communiceren naar aanleiding van mogelijke ontstane calamiteiten, opleveren van nieuwe redundante netwerk omgeving.

  Used Skills: leveranciers management, infrastructuur kennis, business kennis, LEAN startup, Scrum, Prince2
 • Aanbestedingstraject en implementatie van nieuwe Hosting-provider                                                                                     
  Het centraliseren van het beheer van de diverse websites van de NEN

  Om het beheer van de diverse websites te centraliseren is er een selectietraject opgestart van een aantal hosting providers. In dit traject zijn de diverse offertes vergeleken en is er aan de hand van de gestelde criteria een keus gemaakt.
  Met deze hosting provider is een migratie traject gestart om de huidige nen.nl website met web shop te migreren naar de nieuwe hosting omgeving.

  Mijn rol hierin was het maken en uitzetten van de offertes aan de diverse providers; maken van selectie in overleg met business; inregelen van de oplevering van de (acceptatie) hosting omgeving; inregelen en plannen van de migratie (door ontwikkelaar) van de nen.nl site en de web shop.


  Used Skills: leveranciers management, business kennis, infrastructuur kennis, LEAN startup, Scrum, Prince2
 • Projectleiding, ontwikkelen en implementatie van diverse websites voor MKB                                                                                
  Projectleiding, ontwikkelen en implementatie van diverse websites
  Verantwoordelijk voor: ontwikkelen van websites voor diverse MKB-bedrijven.
  In overleg met klant de functionele wensen bepaalt en omgezet in een ontwerp. Vervolgens deze via Rapidweaver (Apple) gebouwd en geïmplementeerd.

  Used Skills: leveranciers management, LEAN startup, Scrum, Prince2, Rapidweaver, FTP tools

  OVERIGE PROJECTEN

 • Implementatie van nieuwe verzekerden in de administratieve en financiële systemen                                                                                
  Projectleiding bij implementatie van nieuwe verzekerden in de administratieve en financiële systemen

  Verantwoordelijk voor:
  project “Implementatie van 25.000 – 40.000 verzekerden” in administratieve & financiële systemen; inbedden van nieuwe zorgverzekeraar in systemen; softwarematige aanpassingen (releasemanagement) aan administratieve & financiële systemen; borging van verbeteringsvoorstellen & procedures; overall planning (tijd, resources /fte’s, budget); testen van de aanpassingen; onderhouden klantcontacten met externe partijen; aansturen projectteam; verantwoordelijk voor actielijst & voortgangsrapportage; wekelijks management en project overleg;

  Gebruik gemaakt van Prince2 en Agile Scrum methodiek.
  Used Skills: leveranciers management, business kennis LEAN startup, Scrum, Prince2
 • Migratie van 2 verzekeraars in 1 administratief en financieel systeem                                                                                
  Projectleiding bij migratie van 2 verzekeraars in 1 administratief en financieel systeem

  Verantwoordelijk voor:
  project “Conversie/migratie van 2 Zorgverzekeraars” in administratieve & financiële systemen; inbedden van nieuw te implementeren zorgverzekeraar in bestaande zorgverzekeraar; softwarematige aanpassingen (releasemanagement) aan administratieve & financiële systemen; borging van verbeteringsvoorstellen & procedures; overall planning (tijd; resources/fte’s; budget); testen van de aanpassingen; onderhouden klantcontacten met externe partijen; aansturen projectteam; verantwoordelijk voor actielijst & voortgangsrapportage; wekelijks management en project overleg;

  Gebruik gemaakt van Prince2 en Agile Scrum methodiek.
  Used Skills: leveranciers management, business kennis, LEAN startup, Scrum, Prince2
 • In de periode van 1990 tot en met 2011 de volgende projecten gedaan                                                                                
  Projectleiding bij migratie van 2 verzekeraars in 1 administratief en financieel systeem
  • #Project verhuizing kantoor
  • Als functioneel beheerder en coördinator dealingroom support verantwoordelijk voor een verhuistraject van een kantoor en dealingroom (30 – 40 FTE) in USA. Kantoor in Greenwich (NY) verhuizen naar Central Manhattan (NY). Hierbij niet alleen de fysieke verhuizing van Data Center maar van gehele kantoor inclusief meubilair, automatisering e.d. Volledige implementatie uitgevoerd van nieuwe Data Center, trading applicaties, autorisaties, security to kantoor en systemen.

  • #Project nieuwbouw Dealingroom
  • Als coördinator dealingroom support verantwoordelijk als projectleider voor de volledige opbouw van een nieuwe handelsvloer met ongeveer 80 werkplekken. Deze volledig werkend opgeleverd aan de organisatie. Opgeleverd: werkplek bestaande uit computersysteem, 2 - 4 beeldschermen, IPC arbitrage systeem (telefoon + directe spraaklijnen/verbindingen), serverruimte bestaande uit patch kasten, IPC backbone (telecom) en NICE voicelogging systemen. Na oplevering verantwoordelijk voor beheer en support.

  • #Project RBAC
  • Door overerving van rechten door verandering van functie, waren de autorisaties van een afdeling (100 - 150 FTE’s) niet meer up to date. Security kwam hierdoor in gevaar. Als projectleider een CSP (customer security profile) template opgezet, om daarin vast te leggen welke autorisaties, toegang tot applicaties en directories voor welke functie beschikbaar worden gemaakt. Op basis van Role Base Access (RBAC) worden deze rechten dan bij het inloggen gekoppeld aan de gebruiker. Door middel van interviews de juiste autorisaties boven tafel gekregen en hier vervolgens CSP’s per gebruiker van gemaakt. Deze doorgesproken met gebruiker en management en na accordering deze geïmplementeerd in de active directory.

  • #Project Communicatie
  • Handelaren op een dealingroom zijn afhankelijk van de informatie die een research afdeling aanlevert. Op basis van deze informatie wordt “gehandeld”. Deze research afdeling had te maken met slechte ondersteuning door de ICT-afdeling. Op enig moment heeft de research afdeling besloten om aan het management een soort van deadline af te geven waarvoor de ICT ondersteuning weer optimaal moest functioneren. Door mijn interne netwerk en communicatieve vaardigheden kreeg ik deze afdeling onder mijn hoede. Zij dienden als VIP behandelt te worden om verdere escalatie te voorkomen. Door mijn inzet, communicatieve vaardigheden en de juiste vertaling van de wensen/eisen van research afdeling naar ICT afdeling en vice versa, is het mij gelukt om binnen een maand tijd de afdeling weer te voorzien van de juiste ondersteuning en blijde gezichten. Het belangrijkste hierin was om het beeld dat de ICT afdeling had van de business en andersom, gelijk te krijgen. Hierna konden support processen opgestart worden, met de juiste borging in de organisatie, om verdere ict ondersteuning optimaal te houden.


  • Hierboven heb ik enkele projecten uit mijn carrière beschreven.
BigBossie-Business

Heiloo
+31 (0)6 383 322 95
KvK: 72083891

BTW nummer: 185162125B03